top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chcę dbać o Twoją prywatność. Zbieram i przetwarzam Twoje dane tylko jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. Zgodnie z RODO poniżej przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.


I. Kim jest Administrator danych?


Administratorem danych jest Antonina Kopyt prowadząca projekt WdŻ dla zaawansowanych. Możesz skontaktować się ze mną pisząc na adres e-mail: wdzdla@gmail.com.

II. W jakim celu zbieram Twoje dane? Jak długo je przetwarzam?


Mogę przetwarzać Twoje dane w następujących celach:


1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań on-line itp.


Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.


2. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, produktach, wydarzeniach, darmowych treściach).


Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.  

Do celów komunikacji handlowej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.


3. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.

Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.


III. Komu mogę przekazać Twoje dane?

Przekazuję Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.


W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, podmiotowi zarządzającemu stroną www, firmie świadczącej usługi newslettera, agencji reklamowej, wirtualnej asystentce, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym i innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania


Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak zostaną przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Twoje dane mogą zostać przekazane do: UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania


IV. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • sprostowania danych osobowych,

  • usunięcia danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych osobowych,

  • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.


Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych


W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.


VI. Polityka plików cookies


Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  1. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.


VII. Wtyczki społecznościowe


Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram, YouTube. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.WSPÓŁADMINISTROWANIE
Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Antonina Kopyt prowadząca projekt WdŻ dla zaawansowanych zwana/zwany dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony .

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

bottom of page